Prekių - pirkimo pardavimo taisyklės

1. Pagrindinės sąvokos:

1.1. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo iš tam pritaikyto prietaiso (kompiuterio, išmanaus telefono, planšetės ar k.t.) per internetą lankantis Pardavėjui priklausančią El. parduotuvę (www.testukas.lt , įskaitatant visus www.testukas.lt subdomenus) ir ketinantis El. parduotuvėje įsigyti prekių, t.y. sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį arba El. parduotuvėje jau įsigijęs prekių, t.y. sudaręs pirkimo - pardavimo sutartį ar sutartis.

1.2. Pardavėjas - Tomas Saročka, vykdantis individualią veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 611014, išduotą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siūlantis įsigyti prekes El. parduotuvėje.

1.3. El. parduotuvė – Pardavėjo valdoma ir administruojama ši internetinė svetainė, esanti adresu www.testukas.lt įskaitant visus www.testukas.lt subdomenus.

1.4. Prekių pristatymo taisyklės – El. parduotuvėje Pirkėjo įsigytų prekių pristatymo tvarką nustatančios taisyklės, esančios adresu https://testukas.lt/pirkimo-taisykles.

1.5. Taisyklės šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kurios yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes El. parduotuvėje.

1.6. Šalys - Pirkėjas ir Pardavėjas.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes El. parduotuvėje.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas El. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant El. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

2.3. Pirkti El. parduotuvėje turi teisę:

2.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

2.3.3. juridiniai asmenys;

2.3.4. visų 2.3.1 - 2.3.3. Taisyklių punktuose nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

2.4. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 2.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje.

2.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 6 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

2.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma El. parduotuvėje.

3. Asmens duomenų apsauga.

3.1. Užsisakyti prekes El. parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje El. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.

3.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 3.1. Taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, jeigu reikalinga pateikti papildomą informaciją (dėl prekių pristatymo ir pan.).

3.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 3.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo El. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo El. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas El. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.


4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios El. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su El. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.7. Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis El. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą El. parduotuvės registracijos formoje.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

6. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

6.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

6.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

6.3. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais (įskaitant visus tuo metu Pardavėjui privalomus mokesčius).

6.4. Minimali prekių užsakymo suma yra 5,00 (Penki) eurai.

6.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

6.5.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į vieną iš Pardavėjui priklausančių atsiskaitomųjų sąskaitų:

6.5.1.1. Swedbank AB banke esančią sąskaitą: LT777300010097767395 , gavėjas – Tomas Saročka.

6.5.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į vieną iš Pardavėjui priklausančių atsiskaitomųjų sąskaitų:

6.5.2.1. Swedbank AB banke esančią sąskaitą: LT777300010097767395 , gavėjas – Tomas Saročka.

6.5.3. Apmokėjimas prekių pristatymo metu (grynaisiais arba banko kortele). Šios paslaugos mokestis (€3,50) yra pridedamas prie pristatymo kainos. Šį atsiskaitymo už užsakymą būdą galima rinktis tik su šiais pristatymo būdais: Atsiimant Lp express 24 terminale, per siuntų tarnybą LP express kurjeriai arba DPD kurjeris.

6.6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. (Šis taisyklių punktas netaikomas pasirinkus apmokėjimą prekių pristatymo metu (6.5.3. punktas)).

6.7. Pirkėjui atlikus užsakymą, tačiau per 24 val. neapmokėjus už prekes pardavėjas turi teisę neapmokėtą užsakymą anuliuoti. (Šis taisyklių punktas netaikomas pasirinkus apmokėjimą prekių pristatymo metu (6.5.3. punktas)).

6.8. Esant kainų neatitikimui prekių aprašyme, akcijų skelbime, prekių krepšelyje ir pan., teisinga kaina laikoma – El. parduotuvės Pirkėjo prekių krepšelio suvestinėje pateikta kaina.

7. Prekių pristatymas.

7.1. Pirkėjas, užsakymo metu, t.y. formuodamas užsakymą prekių krepšelio suvestinėje pasirinka prekių pristatymo būdą.

7.2. Prekių pristatymo būdai yra nurodyti Prekių pristatymo Taisyklėse, esančiose adresu https://testukas.lt/pristatymas 

7.3. Pirkėjas įsipareigoja formuodamas užsakymą nurodyti Pardavėjui tikslią prekių pristatymo vietą.

7.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.5. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti per Pirkėjo prekių krepšelio suvestinėje pasirinktos, siuntų pristatymu užsiimančios, įmonės atstovą (kurjerį, pašto skyriaus darbuotoją, autobusų stoties siuntų skyriaus darbuotoją ir pan.).

7.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis el parduotuvėje esančiomis Prekių pristatymo Taisyklėmis ir prekių aprašymuose nurodytais terminais ir įkainiais. Jei nurodyti prekių terminai skiriasi – vadovaujamasi nurodytu terminu, kuris yra ilgesnis. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.8. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7.9. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant Pardavėjo pasirinktos siuntu pristatymu užsiimančios įmonės atstovui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

8. Prekių kokybės, garantijos.

8.1. Kiekvienos El. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.


9. Prekių grąžinimas ir keitimas.

9.1. Kai grąžinama prekė be defektų (prekė turi būti nesugadinta ir jos pakuotė nepažeista), gavę prekę ir ją patikrinę pervedame klientui sumokėtus pinigus į nurodytą banko sąskaitą (ar kitu susitartu būdu). Siuntos gabenimo išlaidas apmoka klientas.

Be rimtos priežasties prekę galima grąžinti per 7 kalendorines dienas, tačiau tik tada, jei prekės įpakavimas nepažeistas. Pagal LR seimo įsakymą Nr. 217/18, pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas įsigijus tokias prekes: kosmetika ir tualetiniai preparatai, spausdintos knygos, liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai.

9.2. Pirkėjas norėdamas grąžinti nepatikusios ar netinkamos kokybės prekę, turi apie tai pranešti Pardavėjo el.paštu info@testukas.lt nurodydamas užsakymo numerį, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prekės pristatymo dienos.

9.3. Pinigai už grąžintas prekes yra pervedami į pirkėjo banko sąskaitą, kurią Pirkėjas privalo nurodyti pranešime Pardavėjui apie prekės grąžinimą.

9.4. Pardavėjas pinigus už grąžintas prekes Pirkėjui grąžina, tik po grąžinamų prekių gavimo ir jeigu reikalinga gamybinio defektų ar kitokių kokybės trūkumų nustatymo.

9.5. Pirkėjas grąžinamas prekes pardavėjui įsipareigoja siųsti per vieną iš šių siuntų pristatymo paslaugas teikiančių įmonių: AB „Lietuvos paštas“, UAB „Baltic post“ (LPexpress), UAB „DPD Lietuva“ arba UAB „Omniva LT“.

9.6. Pirkėjas grąžinamas prekes įsipareigoja siųsti tik registruotąją siunta, t.y. turinčia registracijos numerį ir po siuntos išsiuntimo, nedelsiant, pateikti grąžinamų prekių siuntos registracijos numerį Pardavėjui el.paštu: info@testukas.lt.

9.7. Visos Pirkėjo Pardavėjui grąžinamos prekės privalo būti pilnos komplektacijos, nepažeistomis originaliomis pakuotėmis. Prekės negali būti naudotos, pakuotės išvaizda privalo išlikti nepakitusi.

9.8. Visas su prekių grąžinimu susijusias išlaidas apmoka pirkėjas.

10. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.


10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia El. parduotuve.


10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie El. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.


10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.


10.5. Jei Pardavėjo El. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.


10.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Rinkodara ir informacija.

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti El. parduotuvėje įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. paštu - info@testukas.lt.

11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


Palyginti 0

Nėra prekių

To be determined Pristatymas
0,00 € Iš viso

Apmokėjimas